Osvětlení a energetické systémy, a.s.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Osvětlení ES, a.s.

Monika Adamová

předseda představenstva

Tomáš Schmied

člen představenstva

Hariclia Mona Sandescu

člen představenstva

Vítězslav Chmelík

člen představenstva

Dozorčí rada společnosti: prohlédnout složení dozorčí rady

kontakt Citelum

© Osvětlení a energetické systémy, a.s.